ของดีประจำจังหวัด | ลพบุรี
2.ล่องแก่งลุ่มน้ำเข็ก ที่ตั้ง อ.วังทอง จ. พิษณุโลก เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจของฤดูฝนนี้ ล่องก่องน้ำเข็กเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. -ธ.ค. ไปกริ๊ดให้สุดเลียงแต่แรงเหวี่ยงของสายน้ำที่ไหลผ่านแก่งหินซึ่งจัดอยู่ในระดับ 3-5 ตลอดระยะทาง 9 กม.


ของดีประจำจังหวัดลพบุรี 3


การแกะสลักหินทราย

รายละเอียด อ่านต่อ

การหล่อรูปโลหะ

รายละเอียด อ่านต่อ