ของดีประจำจังหวัด | อ่างทอง
ผลไม้ตามฤดูกาล เช่นมะม่วง, ส้มโอ, ฝรั่งและมะละกอ.

และยังมีการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสินค้า เช่นกุ้งก้ามกราม, ปลาแม่น้ำต่างๆ

มีอาหารแปรรูป เช่นเนื้อทุบและไข่เค็มจากอำเภอไชโย, ปลารมควันในการติด, ปลาแห้งและปลากรอบ.

มีกลองและตุ๊กตาศาล: จากอำเภอป่าโมก

มีพวกเครื่องสาน ที่ทำจากไม้ไผ่, หวาย, และวัชพืช 

เครื่องใช้ในครัวเรือน: ที่ทำจากเซรามิกและเครื่องเบญจรงค์จากอำเภอวิเศษชัยชาญ


ของดีประจำจังหวัดอ่างทอง 3