ผ้ามัดหมี่

ลพบุรี

ผ้าขาวม้าลายไส้ปลาไหล แหล่งทอผ้าพื้นเมือง

ผ้ามัดหมี่

ผ้าขาวม้าลายไส้ปลาไหล แหล่งทอผ้าพื้นเมืองนี้ ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านกล้วย บ้านทราย และบ้านหินปัก อำเภอบ้านหมี่ ผ้ามัดหมี่ลพบุรีได้ชื่อว่า มีคุณภาพดี ราคาถูก ซักรีดง่าย ส่วนผ้าขาวม้าลายไส้ปลาไหล ได้ชื่อว่ามีคุณภาพชั้นยอด ของเมืองไทย


สถานที่ซื้อผ้ามัดหมี่


บ้านกล้วย บ้านทราย และบ้านหินปัก อำเภอบ้านหมี่


ยังไม่มีข้อมูล

แผนที่ของสถานที่ซื้อผ้ามัดหมี่

ยังไม่มีข้อมูล