การหล่อรูปโลหะ

ลพบุรี

หล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะ

การหล่อรูปโลหะ

หลังวัดตองปุ เดิมเป็นหมู่บ้านช่างทองหล่อ มีอาชีพหล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะ ต่อมาเริ่มหล่อรูปโลหะอื่น ๆ เป็นของที่ระลึก และเลียนแบบของเก่าด้วย เช่น รูปสัตว์ประจำปีนักษัตร รูปหนุมาน เทวรูปพระกาฬ ฯลฯ


สถานที่ซื้อการหล่อรูปโลหะ


บ้านท่ากระยาง เขตอำเภอเมืองลพบุรี


ยังไม่มีข้อมูล

แผนที่ของสถานที่ซื้อการหล่อรูปโลหะ

ยังไม่มีข้อมูล