การแกะสลักหินทราย

ลพบุรี

การแกะสลักหินทรายเป็นรูปต่าง ๆ เลียนแบบของเก่า 

การแกะสลักหินทราย

ชาวบ้านมีอาชีพแกะสลักหินทรายเป็นรูปต่าง ๆ เลียนแบบของเก่า เช่น ศิวลึงค์ ธรรมจักรกวางหมอบ ศิลปะทวาราวดี เทวรูปสุริยเทพ ศิลปะทวาราวดี พระพุทธรูปศิลปลพบุรี รูปสัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ นำส่งร้านขายของเก่าที่กรุงเทพฯ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สถานที่ซื้อการแกะสลักหินทราย


ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านหนองแล้ง ริมถนนในตัวอำเภอสำโรง 


ยังไม่มีข้อมูล

แผนที่ของสถานที่ซื้อการแกะสลักหินทราย

ยังไม่มีข้อมูล