กลอง

อ่างทอง

"ถิ่นฐานทำกลอง" แหล่ง "กลองดีตีดัง" ที่ดีที่สุดในประเทศ

กลอง

แหล่งผลิตกลองมีอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในภาคกลาง แต่กลองที่นิยมกันว่าดีมีชื่อเสียงถือเป็นกลองชั้นหนึ่งจะอยู่ในจังหวัดอ่างทองเนื่องจากผลิตกลองได้สัดส่วนสวยงาม ประณีตเรียบร้อย ที่สำคัญ เสียงกลองจะทุ้มไพเราะ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น "ถิ่นฐานทำกลอง" รวมทั้งเป็นแหล่ง "กลองดีตีดัง" ที่ดีที่สุดในประเทศ นอกเหนือประกอบอาชีพทำไร่ ทำนาแล้วยังสร้างสรรค์อาชีพด้วยงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยการผลิตกลองที่ใช้กับเครื่องดนตรีไทย ไม่ว่าจะเป็นกลองตะโพน กลองทัด รำมะนา กลองยาว กลองรำวง แม้แต่กลองเพล รวมทั้งกลองต่างชาติที่มีออเดอร์สั่งมามากมาย โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน รวมทั้งประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ นิยมสั่งทำมาก แต่เดิมไม้เนื้อแข็ง อาทิ ไม้ประดู่ ชิงชัน มะค่า  ที่เป็นวัสดุสำคัญมีอยู่มากมายในท้องถิ่น แต่ทรัพยากรเหล่านี้หมดลงตามกาลเวลา ผู้ผลิตจึงหันมาใช้ประเภทไม้เนื้ออ่อนทดแทน คือ ไม้จามจุรี ขนุน กระท้อน ที่มีอยู่มาก แม้ว่าเสียงจะไม่ทุ้มก้อไพเราะเท่าไม้เนื้อแข็งแต่ด้วยประสบการณ์และกรรมวิธีการผลิตทำให้เสียงไม่เพี้ยนรักษามาตรฐานและคุณภาพไว้ได้จนกลายเป็นที่นิยมเพราะเสียงดี ราคาถูก "นอกเหนือจากไม้ที่เป็นวัสดุสำคัญยังมีหนังวัว หนังควายที่หาซื้อได้จากโรงฆ่าสัตว์ โดยกลองหนึ่งลูกใช้เวลาทำนานร่วมเดือน ขั้นตอนที่นานที่สุด 

คือการขึ้นหนังกลองบนแป้นโดยหนังกลองข้างหนึ่งใช้เวลาขึ้นแป้นและขึงตากเป็นเวลานานกว่าสัปดาห์                

 

             นอกจากนั้น ต้องแต่งเสียง ทั้งนี้ กลองแต่ละชนิดมีความยากง่ายต่างกันราคาจึงแตกต่าง ที่ง่ายที่สุดคือ กลองยาว ยากขึ้นมาคือกลองเพล ส่วนกลองที่ถือว่าทำยากสุด คือ กลองตะโพน และกลองแขก เนื่องจากเทียบเสียงกลองได้ยากกว่ากลองชนิดอื่น คนทำกลองนี้ได้ต้องมี

ประสบการณ์มาก


สถานที่ซื้อกลอง


หมู่บ้านทำกลอง จ.อ่างทอง


หมู่บ้านทำกลอง

รายละเอียด

แผนที่ของสถานที่ซื้อกลอง