ขนมกง

อ่างทอง

ขนมกง

ขนมกงเป็นขนมโบราณขนมมงคลที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมงานมงคลอย่างงานแต่งงาน และในเทศกาลตรุษสงกรานต์ เป็นขนมที่หลายคนไม่รู้จัก ทั้งยังถูกมองข้าม แต่ถ้าหากมองกันอีกมุมก็จะพบว่าขนมโบราณมักมีผู้ขายน้อยรายที่ผลิตขาย ขนมกงจะนำใส่สาแหรกหาบไปในพิธีแห่ขันหมากขนมกงขาดไม่ได้ในงานหมั้นงานแต่ง จนคนไทยสมัยก่อน ถึงกับ มีสำนวนพูดสัพยอกว่า “เมื่อไรจะได้กินขนมกงเสียที” ซึ่งหมายความว่าเมื่อไรจะแต่งงานนั้นเอง ขนมกงเป็นขนมมงคล ด้วยเชื่อว่าจะทำให้คู่บ่าวสาวมีใจคอหนักแน่นและครองรักกันตลอดไปเหมือนกง ล้อของเกวียนที่หมุนไปเรื่อย ๆ สมัยก่อน ในงานหมั้นงานแต่งจะใช้ขนมกงควบคู่กับขนมสามเกลอ แต่ปัจจุบันขนมสามเกลอเสื่อมความนิยมไปมากแล้ว คงเหลือแต่ขนมกงที่คนไทยภาคกลางยังนิยมใช้เป็นขนมแต่งงานกันแพร่หลาย


สถานที่ซื้อขนมกงยังไม่มีข้อมูล

แผนที่ของสถานที่ซื้อขนมกง

ยังไม่มีข้อมูล