ปลาช่อนแม่ลา

สิงห์บุรี

เนื้อปลาสีขาวออกน้ำตาลอ่อนๆ มีกลิ่นหอม เนื้อนุ่ม ทานกับน้ำจิ้มปลา

ปลาช่อนแม่ลา

แม่ลา ในที่นี้ หมายถึง ลำน้ำธรรมชาติที่เก่าแก่ที่ไหลผ่านจังหวัดสิงห์บุรี น้ำนิ่ง โดยเป็นแอ่งอยู่ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย มีความกว้าง 40-150 ม. ยาว18 กม. ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 42 ไร่ อยู่ในเขต อ.บางระจัน และ อ.อินทร์บุรี ที่นี่เป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุม ปลาทุกชนิดในลำน้ำแม่ลาจะกินอร่อยกว่าปลาในแหล่งน้ำอื่นๆโดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ รูปร่างของปลาจะไม่เหมือนปลาช่อนที่อื่น คือครีบหูมีสีชมพู หางมนเหมือนพัด ตัวอ้วน หัวหลิม เนื้อนุ่ม มีมันมาก เหตุที่ปลาในลำน้ำแม่ลามีมันมาก เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารตามธรรมชาติ พื้นน้ำปกคลุมด้วยพืชน้ำและวัชพืช ทำให้น้ำเย็น เหมาะแก่การอยู่อาศัยของปลา ดินก้นลำน้ำก็เป็นโคลนตมมีอินทรีย์วัตถุปะปนอยู่มาก และยังมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาติที่ไหลมาจากแอ่งน้ำรอบข้าง ปัจจัยต่างๆเหล่านี้จึงทำให้ปลาในลำน้ำแม่ลา โดยเฉพาะปลาช่อนมีรสชาติอร่อยกว่าที่อื่น


สถานที่ซื้อปลาช่อนแม่ลา


ปลาทุกชนิดในลำน้ำแม่ลาจะกินอร่อยกว่าปลาในแหล่งน้ำอื่นๆโดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ รูปร่างของปลาจะไม่เหมือนปลาช่อนที่อื่น คือครีบหูมีสีชมพู หางมนเหมือนพัด ตัวอ้วน หัวหลิม เนื้อนุ่ม มีมันมาก เหตุที่ปลาในลำน้ำแม่ลามีมันมาก เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารตามธรรมชาติ พื้นน้ำปกคลุมด้วยพืชน้ำและวัชพืช ทำให้น้ำเย็น เหมาะแก่การอยู่อาศัยของปลา


ร้านอาหารแม่ลาปลาเผา

รายละเอียด

ร้านริมแม่ลา

รายละเอียด

แผนที่ของสถานที่ซื้อปลาช่อนแม่ลา