สถานที่ท่องเที่ยว | ลพบุรี
     งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีต่อจังหวัดลพบุรี ณ.พระนารายณ์ราชนิเวศน์

เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน ที่ลพบุรี ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

งานเทศกาลลอยกระทง ย้อนยุคไปในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม จัด ณ วงเวียนสระแก้ว ลพบุรี

งานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตกระท้อนของอำเภอเมืองลพบุรี

เทศกาลโต๊ะจีนลิง เป็นหนึ่งใน 10 เทศกาลแปลกที่สุดในโลก งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงสื่อต่างๆทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

เทศกาลกินเจลพบุรี

งานฤดูหนาวลพบุรี จัดระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

งานกาชาดลพบุรี

เทศกาลงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรี ในเดือนตุลาคมของทุกปี

ประเพณีชักพระศรีอาริย์ 14 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี

ประเพณีกำฟ้า ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓


สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ | ลพบุรี 4


ศาลพระกาฬ ปรางค์สามยอด

รายละเอียด อ่านต่อ

น้ำตกวังก้านเหลือง

รายละเอียด อ่านต่อ

เขาวงพระจันทร์

รายละเอียด อ่านต่อ

สถานที่ท่องเที่ยว 8


ศาลพระกาฬ ปรางค์สามยอด

รายละเอียด อ่านต่อ

น้ำตกวังก้านเหลือง

รายละเอียด อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี

รายละเอียด อ่านต่อ

เขาวงพระจันทร์

รายละเอียด อ่านต่อ

อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

รายละเอียด อ่านต่อ

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

รายละเอียด อ่านต่อ

แผนที่สถานที่ท่องเที่ยวของลพบุรี


ดูแผนที่ใหญ่