สถานที่ท่องเที่ยว


ภาคกลางตอนบนของไทย มีแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งมีอยู่หลากหลาย เนื่องจากบริเวณนี้เป็นทางผ่านของแม่น้ำสายหลัก เส้นทางค้าขายและคมนาคมของคนในสมัยก่อน จึงเต็มไปด้วย เสน่แห่งวัฒนธรรม และ วิถีชีวิตที่หลากหลาย ที่ประสานธรรมชาติและเมืองอันทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน เต็มไปด้วย วัดวาอารามน้อยใหญ่ ตั้งแต่สมัยลพบุรี อยุธยา มาจนรัตนโกสินทร์ ซึ่งยังคงมีเอกลักษณ์และความงดงาม ตระการตาอยู่ไม่สร่างสาในปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ


ศาลพระกาฬ ปรางค์สามยอด

รายละเอียด อ่านต่อ

วัดสังกระต่าย

รายละเอียด อ่านต่อ

น้ำตกวังก้านเหลือง

รายละเอียด อ่านต่อ

เตาเผาแม่น้ำน้อย

รายละเอียด อ่านต่อ

ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

รายละเอียด อ่านต่อ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นยังไม่เด่นชัดมากมายนัก แต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินแล้วละก็ สิงห์บุรี ไม่เป็นที่สองรองใคร มีอาหารหลากหลายชนิดให้เลือกชิมได้ทั้งวัน โดยเฉพาะตามแหล่งตลาดเก่าแก่ต่าง ๆ เช่น ตลาดบ้านแป้ง ตลาดปากบาง ตลาดพรหมบุรี ฯลฯ นั้นเต็มไปด้วยสารพัดอาหารพื้นบ้านรสชาติเยี่ยม ที่บางอย่างก็ไม่สามารถหาทาน ที่ไหนได้ โดยเฉพาะในเมนูปลาแล้ว สิงห์บุรี พร้อมที่จะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจได้ตลอดเวลา สังเกตได้จากการที่เมืองทั้งเมืองต่างก็ใช้สัญลักษณ์เป็น "ปลา" เพื่อยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ และรับรองเป็นเซียนปลาน้ำจืดตัวจริง

 


พระพรหมเทวาลัย

รายละเอียด อ่านต่อ

เตาเผาแม่น้ำน้อย

รายละเอียด อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์

รายละเอียด อ่านต่อ

อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน

รายละเอียด อ่านต่อ

ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

รายละเอียด อ่านต่อ

วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร

รายละเอียด อ่านต่อ

ตลาดปากบาง หมื่นหาญ

รายละเอียด อ่านต่อ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
     มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายทั้งทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวบ้านปัจจุบันอ่างทองอุดมไปด้วยงานหัตถกรรมท้องถิ่น อีกทั้งเป็นแหล่งกำเนิดเพลงพื้นบ้านลิเก และเต็มไปด้วยวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความสวยงามน่าสนใจมากมาย รอให้คุณได้ไปสัมผัส ซึ่ง ตามประวัติของบริเวณจังหวัดอ่างทองในปัจจุบันนี้ สันนิษฐานว่าเคยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และเป็นชุมชนเมืองขนาดย่อมตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยมีหลักฐานที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันก็คือคูเมือง ที่บ้านคูเมือง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา ต่อมาในสมัยสุโขทัย เมืองอ่างทองได้รับเอาศิลปวัฒนธรรมจากสุโขทัยมาด้วย โดยจะเห็นได้จากลักษณะของพระพุทธรูปสำคัญในจังหวัด ที่มีลักษณะเป็นศิลปะแบบสุโขทัยหลายองค์ เช่น พระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง และพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก เป็นต้น

     ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ประมาณปี พ.ศ. 2127 อ่างทองถูกยกฐานะขึ้นเป็นเมือง ชื่อ “แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ” ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน้อย ต่อมากระแสน้ำในแม่น้ำน้อยเปลี่ยนทิศไป การคมนาคมระหว่างแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำเจ้าพระยาทำได้ไม่สะดวก เมืองจึงถูกย้ายไปอยู่ที่ตำบลบ้านแห ริมฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกับขนานนามให้เป็นสิริมงคลแก่เมืองใหม่ว่า “เมืองอ่างทอง”

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2356 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดให้ย้ายเมืองอ่างทองไปตั้งที่ปากคลองบางแก้ว ตำบลบางแก้ว ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำพระยา และเป็นที่ตั้งของอำเภอเมืองฯ จังหวัดอ่างทอง มาจนถึงปัจจุบัน ส่วนเมืองวิเศษชัยชาญยังคงเป็นเมืองมาจนถึงปี พ.ศ. 2439 จึงลดฐานะลงเป็นอำเภอ เรียกว่า “อำเภอไผ่จำศีล” ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอวิเศษชัยชาญ” จนถึงปัจจุบัน

     เมืองอ่างทองมีพื้นที่ติดต่อกับกรุงศรีอยุธยา จึงมีประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกันหลายตอน และเนื่องจากเมืองอ่างทองเคยเป็นยุทธภูมิระหว่างทหารไทยกับทหารพม่าหลายครั้ง จึงมีบรรพบุรุษของชาวเมืองอ่างทองสร้างวีรกรรมอันกล้าหาญในการรบกับพม่าหลายท่าน เช่น นายแท่น นายโชติ นายอิน และนายเมือง ชาวบ้านสีบัวทอง อำเภอแสวงหา และที่สำคัญคือนายดอก ชาวบ้านกรับ และนายทองแก้ว ชาวบ้านโพธิ์ทะเล เมืองวิเศษชัยชาญ ที่ได้ร่วมกับชาวบ้านเมืองวิเศษชัยชาญอีกกว่า 400 คน ออกสู้รบกับพม่าที่ค่ายบางระจัน นับเป็นวีรกรรมอันกล้าหาญชาญชัยของนักรบไทย ที่ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดมา ประชาชนชาวเมืองอ่างทองจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่วัดวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายดอกและนายทองแก้ว โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520 ทางจังหวัดอ่างทองจึงได้ถือเอาวันที่ 25 มีนาคมของทุกปี เป็นวันทำพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีในวีรกรรมกล้าหาญของท่าน นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 

ปัจจุบันจังหวัดอ่างทองแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอสามโก้ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม

รายละเอียด อ่านต่อ

วัดสังกระต่าย

รายละเอียด อ่านต่อ

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

รายละเอียด อ่านต่อ

วัดป่าโมกวรวิหาร

รายละเอียด อ่านต่อ

บ้านหุ่นเหล็ก

รายละเอียด อ่านต่อ

วังปลาวัดข่อย

รายละเอียด อ่านต่อ

ตลาดโบราณวิเศษชัยชาญ

รายละเอียด อ่านต่อ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี
     งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีต่อจังหวัดลพบุรี ณ.พระนารายณ์ราชนิเวศน์

เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน ที่ลพบุรี ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

งานเทศกาลลอยกระทง ย้อนยุคไปในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม จัด ณ วงเวียนสระแก้ว ลพบุรี

งานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตกระท้อนของอำเภอเมืองลพบุรี

เทศกาลโต๊ะจีนลิง เป็นหนึ่งใน 10 เทศกาลแปลกที่สุดในโลก งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงสื่อต่างๆทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

เทศกาลกินเจลพบุรี

งานฤดูหนาวลพบุรี จัดระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

งานกาชาดลพบุรี

เทศกาลงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรี ในเดือนตุลาคมของทุกปี

ประเพณีชักพระศรีอาริย์ 14 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี

ประเพณีกำฟ้า ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓ศาลพระกาฬ ปรางค์สามยอด

รายละเอียด อ่านต่อ

น้ำตกวังก้านเหลือง

รายละเอียด อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี

รายละเอียด อ่านต่อ

เขาวงพระจันทร์

รายละเอียด อ่านต่อ

อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

รายละเอียด อ่านต่อ

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

รายละเอียด อ่านต่อ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท


วัดปากคลองมะขามเฒ่า

รายละเอียด อ่านต่อ

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

รายละเอียด อ่านต่อ

เกาะเมืองท้าวอู่ทอง

รายละเอียด อ่านต่อ

โครงการพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับทำนาบ้านเด่นใหญ่

รายละเอียด อ่านต่อ

เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง

รายละเอียด อ่านต่อ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ้งภากรณ์

รายละเอียด อ่านต่อ