วัดไกลกังวล

ชัยนาท

วัดไกลกังวล

วัดไกลกังวล

ด้วยบรรยากาศอันแสนร่มรื่นไปด้วยภูเขา สงบเงียบและห่างไกลจากความวุ่นวายจึงกลายเป็นที่มาของชื่อวัดไกลกังวลแห่งนี้ ซึ่งเป็นวัดราษฎร์ สังกัดนิกาย มหานิกาย โดยวัดล้อมรอบไปด้วยกำแพงคอนกรีตถาวรสูง 3.70 เมตร ยาวรอบภูเขา 5 กิโลเมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นกำแพงวัดที่ยาวที่สุดและล้อมป่าปลูกด้านทิศเหนือไว้ราว 2 กิโลเมตร ตามกองโบราณคดี กรมศิลปากร พิสูจน์พบว่าวัดไกลกังวลสร้างขึ้นในสมัยลพบุรีหรือประมาณพ.ศ. 1002 หรือ 1,500 กว่าปีก่อน ละแวกใกล้เคียงของวัดทางด้านทิศเหนือของเชิงเขาใกล้บ้านสวนลาวมีวัดวิหารเก้าห้องซึ่งมีเจดีย์เก่าเป็นหลักฐานและบนยอดเขาหนองสอดก็มีเจดีย์เช่นเดียวกัน ด้านทิศตะวันออกบนพื้นราบของตีนเขามีวัดเก่าชื่อวัดไกรลาศหรือปัจจุบันคือ วัดเทพหิรัณย์ โบราณสถานเหล่านี้ ปลูกสร้างในสมัยลพบุรี สันนิษฐานได้จากวัสดุก่อสร้างที่เหลือให้เห็น เป็นซากเจดีย์ซึ่งก่อด้วยอิฐหนาใหญ่ยาว ส่วนเศษกระเบื้องดินเผาที่เหลือคือตะขอกระเบื้องซึ่งมีลักษณะงอแหลมยาวราวนิ้วชี้ ส่วนอื่นๆที่เหลือเป็นส่วนองค์พระพุทธรูปแกะด้วยหินทรายแดง เช่น เศียร แขน และหน้าตัก ฯลฯ เล่ากันสืบมาว่า เมื่อวัดไกลกังวลตกอยู่ในสภาพรกร้าง ทายกทายิกาบ้านใกล้เรือนเคียงได้ช่วยกันนำพระพุทธรูปและโบราณวัตถุที่มีอยู่ไปไว้วัดที่มีพระสงฆ์ เช่น หลวงพ่อแดง อยู่ที่วัดประชุมธรรม หลวงพ่อดำ วัดหนองทาระภู พระพุทธมาลีศรีเนินขาม วัดเนินขามและระฆังอยู่ที่วัดหนอง พระพุทธรูปและโบราณวัตถุเหล่านี้ล้วนศักดิ์สิทธิ์และมีผู้เคารพนับถือกันมากจนกลายเป็นสมบัติคู่วัดคู่บ้านตราบจนถึงปัจจุบัน

ตั้งอยู่บนเขาสารพัดดี บ้านไร่สวนลาว หมู่ 7 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
การเดินทางแนะนำวัดไกลกังวล

แผนที่ของวัดไกลกังวล

พิกัด : 14.924601,99.983545