วัดสังกระต่าย

อ่างทอง

วัดสังกระต่าย

วัดสังกระต่าย

วัดสังกระต่าย เดิมชื่อว่า วัดสามกระต่าย แต่ได้มีการเรียกชื่อผิดเพี้ยนกันมา จนกลายเป็นวัดสังกระต่าย ตามประวัติ ทวดติ จันทนเสวี ซึ่งเป็นพระมารดาของพระยาหัสกาลเป็นผู้สร้างตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา สมัยนั้นมี พระภิกษุสงฆ์มาจำพรรษาอยู่นาน ต่อมาพระภิกษุสงฆ์เกิดทะเลาะวิวาทกัน เชื่อกันว่าสาเหตุ มาจากเรื่องของเจ้าที่ที่สิงสถิตในบริเวณวัด จึงทำให้พระสงฆ์ไม่สามัคคีกัน จนชาวบ้านก็เริ่มเสื่อมศรัทธาไม่เข้ามาทำบุญ จึงทำให้กลายเป็นวัดร้าง และเหลือเพียงโบสถ์ร้างที่ถูกปกคลุม ไปด้วยต้นโพธิ์อย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน เมื่อก่อนวัดสังกระต่าย มีเพียงพระพุทธรูป 3 องค์ที่อยู่ข้างในคือ หลวงพ่อวันดี หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุขเท่านั้น แต่มีสภาพที่โดนตัดเศียรกองไว้กับพื้น จึงได้มีการบูรณะซ่อมแซมต่อเศียรพระ และมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังมีความเลื่อมใส และสำนักงานเทศบาลได้เข้ามาดูแล ด้วยชื่อเสียงความสวยงามของโบสถ์ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม กรมศิลปากรจึงส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งใหม่ โดยเน้นให้ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติไว้

ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
การเดินทางแนะนำวัดสังกระต่าย

แผนที่ของวัดสังกระต่าย

พิกัด : 14.603014,100.438344