เตาเผาแม่น้ำน้อย

สิงห์บุรี

เตาเผาแม่น้ำน้อย

เตาเผาแม่น้ำน้อย

      แหล่งเตาเผาโบราณที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา และมากกว่านั้นคือ ในระดับภูมิภาคเลยทีเดียว เนื่องจากได้มีการขุดค้นพบวัตถุโบราณมากมายอันเป็นเครื่องปั้นดินเผา ที่น่าจะมีต้นกำเนิดจากเตาเผาแม่น้ำน้อยแห่งนี้ โดยแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยนั้นกระจายตัวตามแนวของ แม่น้ำน้อยตลอดระยะทาง 2 กิโลเมตร และมีจำนวนมากกว่า 200 เตาซึ่งชำรุดไปตามกาลเวลาและถูกทำลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จากการขุดคลองชลประทาน การก่อสร้างถนน อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ของเตาเผาแม่น้ำน้อยนั้น น่าจะเริ่มต้นขึ้นในสมัยของพระนครินทราชาโดยมีข้อสันนิษฐาน ถึงผู้สร้างไว้สองแบบด้วยกัน กล่าวคือ อาจเป็นช่างปั้นชาวจีนและช่างปั้นต่างถิ่นที่อพยพมาตั้งรกรากบริเวณนี้ หรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคือช่างปั้นจากเมืองสุโขทัยผลิตภัณฑ์จากเตาเผาแม่น้ำน้อย ที่ขุดค้นพบนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นไหสี่หู ครก โอ่งอ่าง กระปุกใส่ปูน ขวดปากแตรทรงสูง หวด ฝา เครื่องประกอบ สถาปัตยกรรม กระสุนดินเผาขนาดต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพบภาชนะดินเผาที่คาดว่าอาจมีที่มาจากแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยในแหล่งโบราณคดีต่างๆ และตามแหล่งเรือจมทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอดีตนั้นเตาเผาแม่น้ำน้อยมีความเจริญถึงขีดสุด

     สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ภายในสถานที่ยังได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เตาแม่น้ำน้อยขึ้น โดยเป็นอาคารขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันสองหลัง หลังแรกเป็นอาคารโปร่งที่สร้างขึ้นคลุมเตาเผา 2 เตา มีการยกพื้น โดยรอบเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเดินชมพร้อมกับอ่านนิทรรศการประกอบได้โดยสังเขปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนอาคารหลังที่สองนั้นจัดแสดงแบบจำลองเตาเผาแม่น้ำน้อย และตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาจำนวนหนึ่งที่มีการขุดค้นพบในบริเวณนี้

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) ณ หมู่ 7 บ้านโคกหม้อ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


+66 3654 4557


จ. - อา. : 08.30 น. - 17.00 น.ไม่มีค่าเข้าชม


การเดินทางแนะนำเตาเผาแม่น้ำน้อย

    แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงขึ้น ก่อด้วยอิฐ ตัวเตาบางส่วนคล้ายเรือประทุนจึงเรียก "เตาประทุน” ตัวเตาเผาที่นับว่ามีขนาดใหญ่ มีความยาวถึง ๑๔ เมตร กว้าง ๕.๖๐ เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางของปล่องควันไฟยาว ๒.๑๕ เมตร เคยใช้เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผา เช่น ไห อ่าง ครก กระปุก ช่อฟ้า กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ ที่ขุดได้บริเวณแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย สามารถชมได้ในกุฏิของท่านเจ้าอาวาส แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งแหล่งหนึ่งแล้ว ยังเป็นศูนย์ศึกษาทางวิชาการเซรามิค อันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

แผนที่ของเตาเผาแม่น้ำน้อย

พิกัด : 14.925016,100.269981