ปฏิทินท่องเที่ยว


ปฏิทินท่องเที่ยว


 มกราคม

ยังไม่มีข้อมูล

 กุมภาพันธ์

งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด

อ่างทอง

งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด งานประจำปีของชาวอ่างทองที่จัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี

งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง

อ่างทอง

งานประจำปีของชาวอ่างทอง จัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ วัดขุนอินทประมูล

งานมหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาท

ชัยนาท

จัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ภายในงานจะมีการประกวดหุ่นฟางนก การแสดงสินค้าและมหรสพ 

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ลพบุรี

จัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีต่อเมืองลพบุรีและประเทศชาติ

งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี

ขอเชิญร่วมรำลึกและสดุดีแก่เหล่าวีรชนผู้กล้าชาวบ้านบางระจัน ในงาน สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน

 มีนาคม

งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ

อ่างทอง

จัดในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคมของทุกปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ นายดอก นายทองแก้ว

งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา

อ่างทอง

งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา จัดงานในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

งานประเพณีแข่งเรือยาววัดป่าโมก

อ่างทอง

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นงานนมัสการและสมโภชพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธบาท ๔ รอย

 เมษายน

"พิธีปารุปะนัง" ห่มผ้าองค์พระนอนจักรสีห์

สิงห์บุรี

พิธีปารุปะนัง ห่มผ้าองค์พระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย

 พฤษภาคม

เทศกาลกินปลา ของดีเมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี

งานนมัสการหลวงพ่อวัดไชโย

อ่างทอง

จัดขึ้นราวเดือนห้าและเดือนสิบเอ็ดเป็นประจำทุกปี

 มิถุนายน

ประเพณีชักพระศรีอาริย์

ลพบุรี

วัดไลย์   หรือประเพณีแห่พระศรีอาริย์ ถือปฏิบัติกันมาช้านานในวันขึ้น  14 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี 

 กรกฎาคม

งานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดชัยนาท และงานมหกรรมสินค้าเกษตรของดีเมืองชัยนาท

ชัยนาท

เป็นการนำผลิตภัณฑ์ และของดีเมืองชัยนาทมาเผยแพร่ มีการสาธิตในรูปแบบต่างๆ

 สิงหาคม

ประเพณี "ยายดอกไม้"

สิงห์บุรี

เมืองสิงห์บุรีจัดงานประเพณี "ยายดอกไม้" ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวลาวพวน

งานมหกรรมกลองนานาชาติ

อ่างทอง

งานมหกรรมกลองนานาชาติ เป็นงานแสดงมหกรรมกลอง และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 กันยายน

งานส้มโอชัยนาท

ชัยนาท

ส้มโอชั้นดี ที่ชัยนาท

 ตุลาคม

การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสิงห์บุรี  ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

งานประเพณีแข่งเรือยาววัดป่าโมก ตุลา

อ่างทอง

ช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นงานแข่งเรือยาวประเพณี และการประชันเรือยาวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

 พฤศจิกายน

งาน “ขุนรองปลัดชู” และประเพณีลอยกระทงวัดสี่ร้อย

อ่างทอง

งาน “ขุนรองปลัดชู” และประเพณีลอยกระทงวัดสี่ร้อย จัดในวันลอยกระทงของทุกปี

งานลอยกระทงและแข่งเรือยาวที่วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง

จัดทุกปีในช่วงวันลอยกระทง ณ บริเวณด้านหน้าของอนุสาวรีย์ปู่ดอก ปู่ทองแก้ว

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

ลพบุรี

จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์  สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณศาลพระกาฬ

 ธันวาคม

งานเชิญเจ้าพ่อกวนอูและงานแห่มังกร

อ่างทอง

งานเชิญเจ้าพ่อกวนอูและงานแห่มังกรประจำปี ของศาลเจ้าโรงทอง