ประเพณีชักพระศรีอาริย์

ลพบุรี

วัดไลย์   หรือประเพณีแห่พระศรีอาริย์ ถือปฏิบัติกันมาช้านานในวันขึ้น  14 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี 

ประเพณีชักพระศรีอาริย์

 ทางวัดจะจัดให้มีการอัญเชิญพระศรีอาริย์มาประดิษฐานบนแท่นตะเฆ่ แล้วให้ประชาชนร่วมกันชักพระไปทางทิศเหนือ เริ่มจากวัดไลย์ไปสุดทางที่วัดท้องคุ้ง แล้วชักกลับมายังวัดไลย์ ระหว่างทางจะมีผู้เข้าร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก มีการหยุดขบวนในแต่ละจุด เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้สรงน้ำและนมัสการ ตลอดระยะทางจะมีผู้ตั้งโรงทานสำหรับเลี้ยงอาหารฟรีแก่ผู้เข้าร่วมขบวนแห่นับสิบ

สถานที่