งานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดชัยนาท และงานมหกรรมสินค้าเกษตรของดีเมืองชัยนาท

ชัยนาท

เป็นการนำผลิตภัณฑ์ และของดีเมืองชัยนาทมาเผยแพร่ มีการสาธิตในรูปแบบต่างๆ

งานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดชัยนาท และงานมหกรรมสินค้าเกษตรของดีเมืองชัยนาท

เป็นการนำผลิตภัณฑ์ และของดีเมืองชัยนาทมาเผยแพร่ มีการสาธิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำหุ่นฟางนกเล็ก เครื่องเบญจรงค์ เครื่องปั้นดินเผา ผ้าบาติค ทอผ้าพื้นเมืองด้วยกี่กระตุก ขนมโบราณต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์จากชุมชนในแต่ละอำเภอ ผลิตภัณฑ์ของผู้พิการ / กลุ่มชีวิตใหม่ และสินค้าอีกมากมาย ซึ่งมีการจัดงานประมาณเดือน กรกฎาคม หรือช่วงวันเข้าพรรษา พร้อมกับการแข่งเรือยาวประเพณี 

สถานที่


บริเวณเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท