งานมหกรรมกลองนานาชาติ

อ่างทอง

งานมหกรรมกลองนานาชาติ เป็นงานแสดงมหกรรมกลอง และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

งานมหกรรมกลองนานาชาติ

 กำหนดจัดงานในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ณ ชุมชนเอกราช หมู่บ้านทำกลอง จังหวัดอ่างทอง ชมการแสดงที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงมหกรรมกลอง และศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ การบรรเลงดนตรีไทย และการจำหน่ายสินค้า OTOP อาหารพื้นเมืองของจังหวัดอ่างทอง

สถานที่


ณ ชุมชนเอกราช หมู่บ้านทำกลอง จังหวัดอ่างทอง