งานนมัสการหลวงพ่อวัดไชโย

อ่างทอง

จัดขึ้นราวเดือนห้าและเดือนสิบเอ็ดเป็นประจำทุกปี

งานนมัสการหลวงพ่อวัดไชโย

ภายในงานมีการนมัสการและสมโภชสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และ พระมหาพุทธพิมพ์ จัดขึ้นราวเดือนห้าและเดือนสิบเอ็ดเป็นประจำทุกปี

สถานที่